реалност

реалност
същ. - действителност, факт, обстоятелства, даденост, същност
същ. - истина

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • реалност — (лат. realis) стварност, фактичка состојба, смисла за животот таков каков што е …   Macedonian dictionary

  • Batak massacre — Coordinates: 41°56′33″N 24°13′8″E / 41.9425°N 24.21889°E / 41.9425; 24.21889 …   Wikipedia

  • Macedonian Scientific Institute — The Macedonian Scientific Institute (MSI), ( bg. Македонски Научен Институт) is a Bulgarian scientific organisation, which studies the Region of Macedonia and mostly the Bulgarian part of its population.Establishment and activityIt was founded in …   Wikipedia

  • Кирдина, Светлана Георгиевна — Светлана Георгиевна Кирдина Дата рождения: 16 сентября 1955 …   Википедия

  • актуалитет — (лат actualis) 1. сегашност сегашна реалност, денешнина, современост, 2. сегашна важност, денешна занимливост, теорија за актуалитетот псих сфакање на Вунт според кое суштината на душата е доживување на свеста, а не нешто материјално …   Macedonian dictionary

  • идеализам — (грч. idea) 1. еден од двата основни правци во филозофијата кој, наспроти материјализмот, смета дека идејата, свеста, духот е примарното нешто, а природата, постоењето, материјата е нешто секундарно објективен идеализам или конкретен идеализам… …   Macedonian dictionary

  • иронија — (грч. eironeia) 1. фино (прикриено) исмевање при кое се зборува обратно од она што би требало да се рече потсмев, подбив воопшто 2. пресврт на настаните што се разликува остро од нивниот сакан или очекуван тек многу забележлива спротивност меѓу… …   Macedonian dictionary

  • материја — (лат. materia) 1. фил. она од што се состои светот, објективна реалност што постои независно од свеста на човекот 2. она од што се состојат предметите, граѓа 3. предмет, тема на пишување или на разговор …   Macedonian dictionary

  • натурализам — (лат. naturalismus) 1. правец во литературата и уметноста што настанал во Франција во втората половина на 19. век се стреми кон што поверно прикажување на природата и животот 2. правец во науката што ја смета природата како единствена реалност и… …   Macedonian dictionary

  • негативизам — (лат. negativus) 1· фил. систем што ја негира сета вера во некоја реалност 2. псих. нарушување во свесната активност што се карактеризира со пасивно или активно одбивање на секој внатрешен или надворешен поттик за нешто 3. став што се… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”